Visszaküldési tájékoztató

Elállás és visszaküldés esetén mindenképp vegye fel velünk a kapcsolatot a legfrissebb visszaküldési részletekért, kollégáink segítenek a pontos és gyors ügyintézésben!

Bármely szállító partnerrel a címünkre visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni.
Kapcsolatfelvétel

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön élni kíván az elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: info@boodabike.com. Az elállási nyilatkozatban egyértelműen kell nyilatkoznia arról, hogy melyik rendelés, mely termékét/termékeit és milyen okból szeretne visszaküldeni.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának befogadásától számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ide nem értve a fuvarozási költséget. A visszatérítés során függetlenül az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módtól, csak átutalásos módon tudjuk visszatéríteni az ügyletben szereplő összeget. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy a GLS számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének költségeit a vásárló állja.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási jog kizárása/lejárata:

A szerződéssel kapcsolatos elállási jog nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.